נטיה לדמם

נטייה לדמם: חולים עם חסרים גנטיים (מולדים) או נרכשים בגורמי קרישה, וחולים עם הפרעות במספר או תפקוד של טסיות הדם (תרומבוציטים).
חלק ממחלות דמם תורשתיות הן שכיחות למדי, למשל, השכיחות של מחלת וון ויליברנד היא 1:100 ועד  1:1000, השכיחות של חסר פקטור XI היא 1:500.
חות דעת שניה תנתן לחולים עם מחלות דמם מולדת כגון: פון וויליברנד, וחסר בגורמי קרישה.
ינתנו המלצות ויעוץ לפני ניתוחים לאנשים בעלי ליקויים במנגנון קרישת הדם ולאלה הנוטלים תרופות נוגדות קרישה