הרופאים הטובים ביותר בישראל

פרופ אאידה עינבל מומחית לקרישת הדם והמטולוגיה, מבחירי ההמטולוגים בישראל, נבחרה בסקר פורבס היוקרתי לרשימה המצומצמת של הרופאים הטובים בישראל לשנה 2016-2017