פרופ' אאידה עינבל הוכללה ברשימת הרופאים המומחים היועצים המורשים בקופת חולים מאוחדת

פרופ' אאידה עינבל שמחה להודיעה כי הוכללה ברשימת הרופאים המומחים היועצים המורשים למתן חוות דעת נוספת בתחום המטולוגיה וקרישת הדם למבוטחי קופת חולים מאוחדת עמיתי תכניות השב"ן

אישור זה כפוף לתנאים המפורטים בתכניות שב"ן "מאוחדת עדיף" פרק ב' סעיף 6 ו- "מאוחדת שיא" פרק ב' סעיף  11 – בכפוף לתקנוני "עדיף + שיא"

מבוטחי קופת חולים מאוחדת מצטרפים למבוטחי כללית מושלם ופלטינום ורופאי ההסדר של מבוטחי מכבי